autoverzekeringen vergelijken

Hoe zit het precies met letselschade ?

Er zijn diverse soorten ongevallen te bedenken waaraan je als persoon letselschade kunt overhouden. Dit kunnen fysieke verwondingen zijn, maar ook psychische problemen ten gevolge van een ongeluk kunnen hieronder geschaard worden.
Ook in de auto kun je door dergelijke ongevallen problemen overhouden, of deze nu fysiek of psychologisch van aard zijn.
Als je het slachtoffer bent van letselschade, word je gelukkig beschermd door de Nederlandse wet. Als er een partij is die schuld heeft aan het ongeval, is een schadevergoeding mogelijk. Maar hoe zit dit precies?

Wat is letselschade?

Letselschade is een relatief breed begrip waar een hoop soorten schade onder kunnen vallen. Wat al deze vormen van schade in overeenkomst hebben, is het feit dat je door een andere partij schade hebt opgelopen. Dit kan in de vorm van verwondingen, blessures en vergelijkbare soorten schade zijn.

Daarnaast kan er sprake zijn van zowel materiële , denk aan je auto total loss , als immateriële schade. Zo kun je ook psychologische klachten overhouden aan een ongeluk. Zowel bij fysieke als geestelijke schade kun je recht hebben op een vergoeding.

Wanneer er sprake is van letselschade, kun je een claim maken. Deze claim kan opgebouwd zijn uit verschillende posten. In het geval van een ongeluk met de auto kunnen er medische kosten zijn.

letselschade

Maar ook als je bijvoorbeeld een tijdje uit de running bent, kan er sprake zijn van het verliezen van je inkomen. Ook dit dient vergoed te worden. In het geval van een ernstig ongeluk, waarbij bijvoorbeeld iemand in een rolstoel beland, kan er verlies van zelfredzaamheid geclaimd worden.

Tot slot kun je recht hebben op smartengeld. Dit is een vergoeding voor immateriële schade, veelal psychologische klachten. Hierbij kun je denken aan intens verdriet, pijn, verdriet, PTSD, depressies en meer als gevolg van het ongeval.

Geschikte verzekeringen bij letselschade

Helaas kan het gebeuren dat je tijdens een ongeval letselschade oploopt. Dit kan fysiek of psychologisch zijn, materiaal of immaterieel. Aan deze schade kunnen een hoop gevolgen verbonden zitten.

Zo kun je ziekenhuiskosten maken, maar bij ernstige ongelukken is het ook mogelijk dat je arbeidsongeschikt raakt. Vele mensen denken dat dit hen niet zal overkomen, maar het is gevaarlijk om zo te denken.

Het kan namelijk iedereen overkomen. Daarom is het van belang om de beste verzekeringen af te sluiten. Hieronder zetten we een aantal verzekeringen voor je op een rij die aanraders zijn. Zo dek je het financiële risico.

WA autoverzekering

In Nederland is er de WAM, de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Simpel gesteld mag je de weg niet op met geen enkel motorrijtuig als je geen verzekering hebt afgesloten. Zelfs al is je auto 20 jaar oud en rij je er maar sporadisch mee, moet je een vorm van verzekering hebben afgesloten. Iedereen moet hierover beschikken, ook jij.

Doordat dit wettelijk is vastgesteld, is de kans aanzienlijk dat de veroorzaker van een ongeluk waar jij betrokken bij bent ook over deze verzekering beschikt. Zo kan de schade verhaald worden op degene die aansprakelijk is. Echter is er een geringe kans dat de aansprakelijke geen verzekering heeft afgesloten of geen geld heeft. In dat geval kun je bij het Waarborgfonds Motorverkeer terecht.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een ongeval met de auto of fiets kan zo ernstig zijn dat je als gevolg van dit ongeluk arbeidsongeschikt raakt. Dit heeft niet alleen zowel mentale als fysieke gevolgen, maar ook op financieel vlak zijn de gevolgen groot. Je kunt immers niet meer werken.

Mocht je in loondienst zijn bij een bedrijf, dan ben je in dat geval al beter beschermd dan wanneer je als ZZP’er aan de slag bent. Echter is het sowieso aan te raden om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Wanneer je over deze verzekering beschikt, zal een deel van je inkomen vergoed worden door je verzekeraar. Sluit hierbij de voorwaarden af die het best bij je passen, vooral qua duur en eventuele wachttijden.

Verzekering voor inzittenden

Tijdens een ongeval kun je alleen in de auto zit, maar het is tevens goed mogelijk dat er bijrijders aanwezig zijn. Vaak heeft deze persoon zelf een eigen verzekering die hem of haar beschermt, maar sowieso kun je een ongevallen inzittendenverzekering afsluiten zodat deze persoon alsnog beschermd is in het geval iemand anders de veroorzaker is van het ongeval.

Echter kan het ook gebeuren dat jijzelf de verantwoordelijke bent voor het ongeluk. In dat geval is een inzittenden verzekering tevens een aanrader. Zo wordt de letselschade die jijzelf veroorzaakt hebt bij alle inzittenden vergoed. Daarnaast wordt ook de eigen schade vergoed, aangezien de bestuurder ook als inzittende telt.

Rechtsbijstandsverzekering

Wanneer je een ongeval hebt gehad, is er een slachtoffer en een aansprakelijk persoon. Als deze aansprakelijke persoon zijn verantwoordelijkheid neemt en jullie er samen uit kunnen komen, is het geen probleem. Echter is er geen garantie dat dit in iedere situatie mogelijk is.

In dat geval zul je juridische begeleiding in moeten schakelen om de schade te verhalen op de aansprakelijke partij. Je kunt er voor kiezen om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten, maar voor dergelijke gevallen is deze verzekering eigenlijk geen vereiste.

Je wordt namelijk beschermd door de Nederlandse wet, die stelt dat je recht hebt op gratis juridische begeleiding wanneer je schade hebt opgelopen door een ander. De aansprakelijke partij dient je juridische bijstand te vergoeden.

Reisverzekering

Ook in het buitenland tijdens een vakantie kan er een ongeval plaatsvinden. Vele van de kosten die hiermee gepaard gaan, zullen gedekt worden door de ziektekostenverzekering. Echter zullen niet alle kosten hierdoor gedekt worden. In dat geval is het aan te raden om een reisverzekering af te sluiten.

Deze verzekering dekt niet alleen de kosten die ontstaan bij diefstal en verlies van je spullen, maar ook eventuele kosten die een bezoek aan het ziekenhuis je kosten. Stel dat je gered moet worden of langer dan gedacht in het ziekenhuis moet blijven, dan dekt deze reisverzekering veelal de kosten. Lees goed de voorwaarden om hier zeker van te zijn.

Verzekerd tegen letselschade

Hierboven heb je kunnen lezen dat het aan te raden is om over verschillende soorten verzekeringen te beschikken, zodat je optimaal beschermd wordt in het geval van schade. Ook wanneer je zelf de aansprakelijke partij bent, kunnen verzekeringen je beschermen tegen het financiële risico.

Zo zijn er 3 soorten autoverzekering die je kunt afsluiten: WA, WA + Beperkt Casco en een allrisk verzekering. Als je op zoek bent naar een geschikte autoverzekering voor jou, zul je deze kunnen vinden via onze site.

error: Waarschuwing: Inhoud heeft copyright !!